Srpski English

Kardanska vratila,kardanski zglobovi i krstovi kardana

Kardanska vratila i kardanski zglobovi primenjuju se za prenos obrtnog momenta između spojke i menjača, menjača i diferencijala i ostalih mehanizama i uređaja na drumskim, industrijskim i šinskim vozilima, poljoprivrednim mašinama, zatim za prenos obrtnog momenta na raznim statičkim postrojenjima, tekstilnim mašinama, kranovima, dizalicama itd.

 

Kardan

Kardansko vratilo je mehanički deo koji služi za prenošenje obrtnog momenta iz menjača brzina na glavni prenosnik . Sastavljeno je iz jednog, ili dva zgloba i na kraju vratila jednog konusnog zupčanika koji je uparen sa tanjirastim zupčanikom koji se nalazi na kucistu glavnog prenosnika. Fleksibilno je i može se pomerati do ugla od 30 stepeni. S obzirom da se pogonski točkovi vozila kreću kontinuirano na gore i na dole, zahvaljujući sistemu za oslanjanje kako bi ublažili udare sa puta na karoseriju, potrebna je elastična veza između menjača brzina i pogonskih točkova . Ta „elastična" veza je upravo kardansko vratilo.

Kardansko vratilo - Kardan

Kardanska vratila - Kardani

Glavni noseći elementi kardanskih vratila izrađuju se od otkivaka kvalitetnih konstruktivnih čelika koji imaju veliku dinamičku i statičku izdržljivost. Prilikom proizvodnje obrada elemenata se uglavnom vrši na specijalnim automatskim i poluautomatskim mašinama koje zadovoljavaju najstrožije kriterijume tačnosti.

Kardanski zglob

Kardanski zglobovi

Poluosovine sa kardanskim zglobom služe za prenos obrtnog momenta između diferencijala i upravljačkih točkova na putničkim i teretnim vozilima, građevinskim i poljoprivrednim mašinama itd.

Krst kardana

Krstovi kardana

Vitalni deo koji služi za "spajanje" kardanskih vratila,odnosno poluosovina sa kardanskim zglobom. Krst kardana omogućava kretanje kardana u svim pravcima, a na svakom kraku se nalazi šoljica sa iglicama koja omogućava da ovo kretanje bude precizno i lako.

Login:
Nemate nalog? Registrujte se!
Live Support